Naše filozofie

Co předpovídají naše geny?

V každé učebnici molekulární biologie se dočtete, že DNA předává složitým mechanismem stěžejní informaci buňkám o jejich funkci, růstu a vývoji. Základní jednotkou této informace je gen. Pokud konkrétní gen zodpovídá za určitý znak nebo projev např. barvu očí, krevní skupinu apod., jedná se většinou o  tzv. monogenní popř. oligogenní typ dědičnosti. V tomto případě jsou geny natolik „silné a vlivné“, že jejich účinek změnit nemůžeme.

Velká část dědičnosti má ovšem multifaktoriální povahu a podílí se na ni mnoho genů. Typickým příkladem jsou některá civilizační onemocnění nebo rozvoj obezity, které  sice nemusíme mít přímo zakódované v genech, ale pokud ano, potom pomocí vnějších vlivů můžeme jejich rozvoj zmírnit, nebo dokonce i zastavit.
My sami jsme tedy za projev svých genů částečně odpovědni.

Pokud se ke svému organismu chováme špatně, nevhodně se stravujeme, nevykonáváme žádnou fyzickou aktivitu, kouříme, stresujeme se, neumíme odpočívat, pak to může způsobit jisté změny v naší genetické výbavě. Ty pak můžeme prostřednictvím návyků a epigenetických mechanismů přenést i na své děti.

Naopak znalostí genetických dispozic a správným nastavením našeho životního stylu můžeme potlačit expresi (převod genetické informace v reálnou podobu proteinu a jeho  funkci) těch „zlobivých genů“ a zajistit si tak přiměřené zdraví a dlouhý aktivní život.

Naše geny tedy určují směr, kterým se může náš život ubírat, ale nutně nemusí.


 

GenFit – výživa a životní styl s.r.o.

Wellnerova 1322/3b
779 00 Olomouc
+420 775 715 076
+420 775 715 077
info@genfit.cz
www.genfit.cz
partneři mapa webu © 2014 GenFit – výživa a životní styl s.r.o.