Zhodnocení současného životního stylu

Pomocí podrobného dotazníku a vstupního osobního pohovoru získáme ucelené informace o současném životním stylu klienta, jeho zdravotním stavu a rodinné anamnéze.

Rozborem současného stravovacího a pohybového režimu dokážeme zhodnotit energetickou bilanci, tedy případnou nerovnováhu v příjmu a výdeji energie.

Všechny tyto vstupní informace jsou pro nás velmi cenné a nezbytné pro naši další práci.


 

GenFit – výživa a životní styl s.r.o.

Wellnerova 1322/3b
779 00 Olomouc
+420 775 715 076
+420 775 715 077
info@genfit.cz
www.genfit.cz
partneři mapa webu © 2014 GenFit – výživa a životní styl s.r.o.